มูลนิธิเอ็นไลฟ สานต่องานเทศกาลทำดีหวังผล 2018 สร้าง Active Citizen

29 กันยายน 2561

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิเอ็นไลฟ ในฐานะองค์กรตัวกลางภาคีพาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม งานเทศกาลทำดีหวังผล (Good Society Expo 2018) สานต่อพันธกิจในการสร้าง Active Citizen โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมนำอาสาผู้เข้าร่วมงานในเทศกาลทำดีหวังผล 2018 เมื่อกลางเดือนกันยายน พร้อมด้วยอาสาชาวพรีเมียร์ มาร่วมลงมือลงแรงปลูกต้นไม้ตามเป้าหมาย
        เริ่มจากที่ทุกคนได้ร่วมมือกันลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ระหว่างการจัดที่ผ่านมา โดยได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสานต่องานสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นชัยพฤกษ์ ต้นยางนา ต้นแคนา ต้นสะเดา ต้นตะเคียนทอง ต้นมะขวิด ต้นพะยูง ต้นพะยอม ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งในอนาคตต้นราชพฤกษ์จะเป็น Signature ของซอยราชพฤกษ์ ที่จะประกอบกันเป็นพื้นที่ป่ากลุ่มแรกที่พวกเราได้ร่วมมือกันปลูกในพื้นที่ “บ้านมะกะโท” โครงการป่าครอบครัว ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

        กิจกรรมปลูกต้นไม้นี้ มีตัวแทนจาก บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด, บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด รวมกันกว่า 60 คน และยังมีอาสาที่ร่วมลงชื่อภายในงาน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ด้วย

        สำหรับการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้เผยแพร่เคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ให้มีการเติบโตที่ดี โดยการใช้กระดาษลังคลุมโคนต้นไม้ เพื่อช่วยเก็บกักความชื้น และลดการเกิดวัชพืชบริเวณรอบต้นไม้ ซึ่งจะทำให้อัตราการรอดของต้นไม้มีสูงมากขึ้น โดยในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ มูลนิธิเอ็นไลฟ และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จะมีการลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจวัดผลอัตรารอดของต้นไม้ในแปลงนี้
        มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อชวนคนไทยทุกคนในการที่จะดำรงไว้ซึ่งผืนป่า ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ ผ่านกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง “บ้านมะกะโท” โครงการป่าครอบครัว โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการคือ กรมป่าไม้ สำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด และชุมชน ต. ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี


เทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2018

13-16 กันยายน 2561

        การจัดงานเทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2018 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 พาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีภาคสังคมและภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ SEP Academy ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ซีพีออลล์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และองค์กรตัวกลาง มูลนิธิเอ็นไลฟ ที่ร่วมกันดำเนินการในพาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้นำเสนอเรื่องของการลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ภายในงานมีกิจกรรม Workshop แบบกรีนๆ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในแก้วกาแฟ การทำ Ecobrick การทำเครื่องดนตรีจากขยะ การประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติ
        นอกจากนี้ ยังมีภาคีที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะพลาสติก ที่สามารถทำได้ในหลากหลายวิธีการ ตามความถนัดของแต่ละภาคี ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อาทิ โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนวัดบางกระสอบ, เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กลุ่มทะเลจร, Trash Hero, EcoLife, ผักDone เป็นต้น ซึ่งตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน ได้มีการรณรงค์ร่วมกันลดการใช้พลาสติก ได้มากกว่า 3,000 ชิ้น ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 32 ต้น

"ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา"

World Cleanup Day 15 กันยายน

        กิจกรรมวัน World Cleanup Day 15 กันยายน ในวันนี้นั้น พาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม งานเทศกาลทำดีหวังผล (Good Society Expo 2018) ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร และกลุ่ม Trash Hero ได้มาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ พร้อมแนะวิธีที่เราสามารถจัดการขยะเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง โดยในการเก็บขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 คน บนระยะทางบนฟุตบาธ 500 เมตร ได้ปริมาณขยะ 11.5 กิโลกรัม โดยขยะของคนเมืองในส่วนใหญ่ตอนนี้คือ ก้นบุหรี่ และบางส่วนคือการทิ้งขยะไม่ถูกที่

"ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา"


เทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่

4-7 เมษายน 2561

        นักกีฬาดาวรุ่งจากทีมกระบี่ และทีมราชนาวี คว้าชัย ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ ปี 2561 การแข่งขันเทศกาลกีฬาทางจังหวัดกระบี่ ปี 2561 (Krabi Water Sport Festival 2018) ที่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2561 ที่อ่าวท่าเลน อ่าวนาง ลานปูดำ ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักกีฬา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายในหลากหลายประเภท รวมถึงกีฬาชนิดใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาในปีนี้เป็นปีแรก อย่างกรรเชียงบก (Indoor Rowing) และ Stand Up Paddling (SUP)
        สำหรับรายการการแข่งขันที่เป็นรายการที่ไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ คือ การแข่งขันรายการซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเรือซีคยัค 1 ที่นั่ง ระยะทาง 22 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทชายเดี่ยว ได้แก่ นายวินัย ช้างน้ำ จากทีมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายกระบี่ สถิติ 1.52.48 ชั่วโมง ในส่วนของหญิงเดี่ยว ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ มีโพธิ์ จากทีมเรือพายราชนาวี สถิติ 2.37.37 ชั่วโมง และการแข่งขันรายการไทยแลนด์โอเพ่น ประเภทเรือเซิฟสกี ระยะทาง 42.5 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขันได้แก่ นายจุลจิต เพ็ชรไทย จากทีมเรือพายราชนาวี ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้ ผู้ชนะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        ในส่วนของการแข่งขันประเภทเรือ Sit on Top 2 ที่นั่ง และการแข่งขันเรือยาวสากล 10 ฝีพาย มีนักกีฬา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 200 คน ซึ่งสร้างความสนุกสนาน และสีสันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในส่วนของกีฬาชนิดใหม่ อย่างกรรเชียงบก (Indoor Rowing) และ Stand Up Paddling (SUP) ถือเป็นกีฬาที่มวลชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ก็มาแรงได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียว
        นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาธิการ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬา เราจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยว เป็น Sport Tourism โดยรายการการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ นี้ มีเป้าหมายคือเพื่อให้คนในท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนได้มาออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเรือพาย ในอนาคตเรามองว่า อยากจะเห็นคนนำเรือพายใส่ไปบนรถเหมือนกับจักรยาน แล้วพายท่องเที่ยวไปตามป่าโกงกาง หรือทะเลต่างๆ ซึ่งทะเลกระบี่เป็นทะเลที่สวยงาม ทางเดียวที่จะเข้าถึงความสวยงามนั้นได้ดีที่สุด คือ การพายเรือท่องเที่ยว ผมเชื่อว่าหากกีฬาเรือพายได้รับความนิยม ทะเลของไทยจะเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบพายเรืออย่างแน่นอน”
        นายสุรเดช บุณยวัฒน รองประธานกรรมการมูลนิธิเอ็นไลฟ กล่าวสรุปถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “การจัดงานเทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ ปี 2561 (KRABI Water Sport Festival 2018) นี้ นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยผ่านกิจกรรมกีฬาเรือพาย ซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติและท้องทะเลอันสวยงามของจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยว หันมาสนใจ และร่วมกันดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นการส่งเสริมให้ ชาวเมืองกระบี่ มีความรักในการเล่นกีฬา และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในจังหวัดกระบี่ โดยเป้าหมายสูงสุดของเราคือการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ให้มีความยั่งยืนอยู่คู่กับชาวกระบี่เช่นนี้ตลอดไป”

 


มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมจัดพาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันแสดงพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

9-11 มิถุนายน 2560,
         
        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO, มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนมุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยนำเสนอประเด็นสำคัญ “คุณเท่านั้นที่ทำได้” มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากทุกการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง การรับประทานอาหาร และการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีส่วนช่วยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นอาสารักษ์โลก ทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ ใกล้ตัว


 

 

อ่านต่อ (read more)...


ทรัพยากรธรรมชาติกำลังขาดทุน   ถึงเวลา... ตอบแทนคุณระบบนิเวศ สู่เป้าหมายการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน

28 พฤษภาคม 2560, 

        จังหวัดกระบี่มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวกว่า 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 150 เกาะ และหมู่เกาะเหล่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก  ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้อย่างดี  ทำให้การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี  โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 4 รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี  โดยในปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 84,886 ล้านบาท และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดกระบี่ถึง 5,778,898 คน แต่ทว่ามูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยว และ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนั้น  กลับส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เกิดปัญหามลภาวะ ขยะ น้้าเสีย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

อ่านต่อ (read more)


การจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาเรือพายเยาวชน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1

20 พฤษภาคม  – 20 มิถุนายน 2560 ,

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่   จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเรือพายเยาวชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1  20 พ.ค. – 20 มิ.ย. 60 นี้ เสริมสร้างทักษะกีฬาเรือพายให้เยาวชน พร้อมปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

อ่านต่อ (read more) 


การประชุมจุดประกายขยายแนวคิด Start Up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน

24  พฤษภาคม 2560 ,

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และจังหวัดกระบี่ จัดประชุมทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่  จุดประกายขยายแนวคิด “Start Up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน”

อ่านต่อ (read more)


งานถนนปันกัน ตอน อาสามาปัน ปีที่ 4

30 – 31 พฤษภาคม 2558, ห้างสรรพสินค้า The Ninth พระราม 9, กรุงเทพมหานคร

        จากแนวคิดของการอาสามาปันสินค้าเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ จนกลายมาเป็น “งานถนนปันกัน ตอน อาสามาปัน ปีที่ 4” ซึ่งได้รับการตอบรับจากอาสาสมัครนักปันจำนวนมาก สมัครเข้ามาเพื่อออกร้านขายสินค้าและทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้ามือสอง กิจกรรมดูดวง เล่นเกมส์ ร้านขนมไทย และเครื่องดื่ม ต่างๆ เหล่านี้เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสังคมจิตอาสาของคนรุ่นใหม่

อ่านต่อ (read more)


กิจกรรมปล่อยหอยชักตีน ณ บ้านหลังเกาะ จ.กระบี่

7 เมษายน 2558

        ด้วยความร่วมมือของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ และชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ ต. เกาะศรีบอยา อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ จัดกิจกรรมปล่อยลูกหอยชักตีนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ จำนวน 40,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณแปลงอนุรักษ์หอยชักตีนบ้านหลังเกาะ เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์หอยชักตีน สัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดกระบี่

อ่านต่อ (read more)


มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมงาม "คนไทยขอมือหน่อยครั้งที่ 2 17 - 18  มกราคม 2558

        งาน " คนไทยขอมือหน่อยครั้งที่ 2 " ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีองค์กรและเครือข่ายจิตอาสาทั้งภาคธุรกิจและสังคมร่วมออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสังคมจิตอาสา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

{gallery}Volunteerexpo{/gallery}

อ่านต่อ (read more)

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี   อาสาสมัคร (เร็วๆนี้)