มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับโครงการตาวิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการขยะ"

28 มกราคม 2563

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับโครงการตาวิเศษ และโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จ.ชลบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในขยะประเภทต่างๆ ให้กับน้องๆ นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 520 คน

       กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะนั้น โดยเริ่มจากเรียนรู้ขยะแต่ละประเภททั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ที่ควรมีการทิ้งแบบใด แบบไหนสามารถนำมาจัดการได้ต่อ เพื่อลดการสร้างขยะให้ได้มากที่สุด

 


มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

18 ธันวาคม 2562

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับคณะทำงานคุณค่าหลัก ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จัดงาน “Plastic Bag Free” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562  เพื่อร่วมรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกในปี 2563 โดยการพกถุงผ้า และการร่วมสนุกกับกิจกรรมการคัดแยกขยะ การทำ Ecobrick การทำหมอนจากหลอดพลาสติกเพื่อผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และลงมือทำ ซึ่งปัญหาขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกคนและทุกหน่วยงานเข้าร่วมช่วยกันแก้ปัญหา

        ทั้งนี้ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดทำถุงผ้า เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 150 คน

 


"บ้านมะกะโท" อบรมทำสารชีวภัณฑ์บำรุงดิน

14 ธันวาคม 2562

        โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต.ทุ่งโพธิ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมการทำสารชีวภัณฑ์ โดยได้มีเกษตรกร และประชาชน ต.ทุ่งโพธิ์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

        สำหรับสารชีวภัณฑ์ที่ได้อบรม ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอมา เป็นสารที่ควบคุมและทำลายเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุโรคพืชทางดิน ในส่วนเชื้อราบิวเวอเรีย เป็นเชื้อราที่ทำลายแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืช ซึ่งหากเกษตรกรสามารถทำใช้ในแปลงเกษตรของตนเองได้ จะทำให้ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียผลผลิต และลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกร และผู้บริโภค

 


พาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม ในเทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2019

10-13 ตุลาคม 2562

        มูลนิธิเอ็นไลฟ และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ พร้อมด้วย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการตาวิเศษ โครงการวน และ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ร่วมจัดงานเทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2019 พาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 โดยในปีนี้ได้นำเสนอเรื่องการจัดการขยะในชีวิตประจำวัน ซึ่งภายในงาน มีการจัดกิจกรรม Workshop แบบกรีนๆ ได้แก่ กิจกรรมปรุงดิน ปลูกกล้า ในกระถางกระดาษรีไซเคิล จำนวน 170 กระถาง โดยมีการเพ้นท์กระถางกว่า 200 กระถาง กิจกรรมหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง นำหลอดใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ลดขยะจากหลอดได้ประมาณ 8,000 หลอด มีอาสาสมัครมาร่วมทำหมอน 2 วัน เป็นครอบครัว ประมาณ 40 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3-4 คน) เป็นรายบุคคลประมาณ 15 คน ทำหมอนหลอดได้ 10 ใบ จะนำไปบริจาคให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ตราด กิจกรรม EcoBrick ประมาณ 500 คน สามารถทำได้จำนวน 121 ขวด (คละไซส์) โดย EcoBrick จะนำไปมอบให้กับผึ้งน้อยนักสู้ เพื่อสร้างบ้านดินที่ จ.ปทุมธานี กิจกรรม Nature Art ประมาณ 140 คน ซึ่งทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติผ่านการลงมือทำ ทั้งในส่วนของนิทานธรรมชาติ ที่ลงสีจากสีธรรมชาติ การห่อสมุดจากผ้าทอมือ การเรียนรู้การปั่นด้ายและการทอผ้า

        ผลลัพธ์เพื่อการนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรม ผู้ที่ทำการประเมินผลบอกว่าชื่นชอบนิทรรศการการจัดการขยะ  รองลงมาชอบกิจกรรม Workshop   สิ่งที่ผู้เข้าชมงานจะนำกลับไปทำต่อ (ได้แก่ ลดการใช้ถุงพลาสติก คัดแยกขยะ และปลูกต้นไม้

 


ชุมชนบ้านเกาะจำ รวบรวมพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และทรัพยากรที่ยั่งยืน

30 กันยายน 2562

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งจังหวัดตรัง สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา และชุมชนบ้านเกาะจำ ดำเนินการกำหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลชุมชน จากหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่บ้านเกาะจำ ต.เกาะศรีบอยา เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หญ้าทะเล ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และเป็นการต่อยอดจากการกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์นี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิเอ็นไลฟ และกลุ่มชาวบ้านในชุมชนเกาะจำ ได้ทำการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีนจำนวน 600 ตัว ส่งมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง เพื่อผลิตลูกพันธุ์หอยชักตีนปล่อยคืนสู่พื้นที่อนุรักษ์ชุมชน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

 


อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Kayak Safety ในพื้นที่ท่องเที่ยว แหลมพระนาง-ไร่เล

26 กันยายน 2562

        โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ บนพื้นที่แหลมพระนาง-ไร่เล โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Kayak Safety โดยมีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ในการให้การสนับสนุนครูผู้ฝึกสอน มาทำการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่แหลมพระนาง-ไร่เล

 


ชุมชนบ้านคลองกำ ต.คลองประสงค์ จ.กระบี่ ดูงานเลี้ยงผึ้ง ต่อยอดอาชีพ พร้อมดูแลป่าชายเลน

18 กันยายน 2562

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ Mangrove Action Project มูลนิธิรักษ์ไทย และกลุ่มเลี้ยงผึ้งเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านไหนหนัง ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ได้ร่วมกันจัดอบรมอาชีพการเลี้ยงผึ้ง เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่หมู่ 3 บ้านคลองกำ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ให้กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองกำกว่า 40 คน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยใช้การเลี้ยงผึ้งในป่าชายเลนเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพรรณไม้ป่าชายเลนและเป็นผลให้เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่เคยสูญเสียไปจากปรากฏการณ์น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

        ซึ่งหลังจากได้มีการอบรมดังกล่าว ชุมชนบ้านคลองกำ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ได้ร่วมกันจัดทำกล่องไม้เพื่อการเลี้ยงผึ้งในป่าชายเลน ให้กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองกำกว่า 40 คน โดยได้รับการอนุเคราะห์ไม้เหลือใช้จากโรงแรมรายาวดี เพื่อผลิตกล่องผึ้งสำหรับการเลี้ยงผึ้ง และผึ้งชันโรงในป่าชายเลนเพิ่มเติม สำหรับการเลี้ยงในฤดูกาลนี้ และขณะนี้ได้ทำการติดตั้งรังผึ้งชันโรงที่มีผึ้งชันโรงเข้าทำรังแล้วบางส่วน

 


สถานประกอบการร่วมปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียว ที่ "บ้านมะกะโท"

19 สิงหาคม 2562

        โครงการป่าครอบครัว บ้านมะกะโท ได้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดทำกิจกรรมปลูกป่า โดยมีบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และบริษัท ฮูเวอร์ อุตสาหกรรม ประเทศไทย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้นำพนักงานทำกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเรียนรู้ประโยชน์จากการปลูกป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน โดยพนักงานทั้ง 2 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน ปลูกต้นไม้ได้มากกว่า 2,700 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่

        นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เพื่อนำเป็นปุ๋ยบำรุงดินอีกด้วย โดยได้ทำกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และวันที่ 28 กันยายน 2562 ตามลำดับ

 


"บ้านมะกะโท" แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำนา จัดทำแปลงนาสาธิต สร้างต้นแบบให้ชุมชน

3 สิงหาคม และ 7 ธันวาคม 2562

        โครงการป่าครอบครัว บ้านมะกะโท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ พร้อมด้วยเครือข่ายสถานประกอบการ หน่วยงานในท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน ในตำบลทุ่งโพธิ์ ในเรื่องของเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการประสานความร่วมมือทำกิจกรรมลงแขกดำนาเพื่อสืบสานประเพณี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180 คน ทำให้เกิดองค์ความรู้ในการทำนาแบบต้นเดียว และเป็นการสร้างแบบต้นแบบในการทำเกษตรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่สร้างคุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืน

        โดยมีระยะเวลาการปลูกคือ เดือนสิงหาคม-ธันวาคม โดยได้มีการจัดจัดงาน “ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2562 โดยพื้นที่ทำนานี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้การปลูกข้าว ทดลองตามวิธีเกษตรธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเปรียบเทียบการทำนาแบบดั้งเดิมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันเรียนรู้ โดยแบ่งเป็นแปลงนาสาธิตในการปลูกข้าวแบบปักดำ (ข้าวไรซ์เบอรี่) จำนวน 2 ไร่ มีการลดต้นทุนในการผลิตตั้งแต่ต้นทาง ทั้งลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ลดการซื้อปุ๋ย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีภาคีเครือข่ายประมาณ 200 คน ประกอบด้วยพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ชุมชนโดยรอบโครงการ สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงาน

 


เทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

จัดพายเรือคยัคแรลลี่ และเรือหัวโทง อ่าวท่าเลน

22 มิถุนายน 2562

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการแข่งขันคยัคแรลลี่ และพายเรือหัวโทง ที่อ่าวท่าเลน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักท่องเที่ยวและชาวกระบี่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองประเภทกว่า 100 คน

        การแข่งขันคยัคแรลลี่ และพายเรือหัวโทง เป็นการแข่งขันรายการหนึ่งของงานเทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ ปี 2562 ซึ่งจัดการแข่งขันเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ขึ้นชื่อของกระบี่  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล รักษา ฟื้นฟูธรรมชาติให้สวยงามและยั่งยืน

 


อนุรักษ์ทรัพยากร ในเขตอนุรักษ์พืชพันธุ์ทางการประมง พื้นที่บ้านเกาะจำ

27 เมษายน 2562

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งจังหวัดตรัง สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา และ ชุมชนบ้านเกาะจำ ได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่อนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลชุมชน ขนาดพื้นที่ 22.2 ไร่ บริเวณบ้านเกาะจำ ต.เกาะศรีบอยา เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู หญ้าทะเล ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์

        สำหรับหญ้าทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำ โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนดังกล่าว ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ นี้  ประกอบด้วยลูกหอยชักตีนจำนวน 10,000 ตัว และกุ้งกุลาดำจำนวน 300,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำจาก ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง 

 


"บ้านมะกะโท" จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

5 เมษายน 2562

        โครงการป่าครอบครัว บ้านมะกะโท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในเรื่องของเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกับโครงการ “ไม่นิ่งดูดาย” โครงการที่ชวนชาวพรีเมียร์มาร่วมพัฒนาทุกสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น กับโครงการส่งเสริมอาชีพหลังเกษียณ ซึ่งเป็นโครงการที่นำเสนอจากพนักงานพรีเมียร์ โพรดักส์  ในการหาอาชีพรองรับหลังเกษียณอายุ  และเป็นการสร้างแบบแผนของการดูแล การบริหาร การใช้ชีวิต อย่างพอเพียงที่สร้างคุณภาพชีวิตและความสุชที่ยั่งยืน การทำการเกษตรเป็นหนึ่งทางเลือก ที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเอง โดย คุณพรสันต์ ชูเทพ ที่ปรึกษาและผู้จัดการโครงการบ้านมะกะโท ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 6-12 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 12-18 ชั่วโมง  กิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นระหว่าง เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562

 


สำรวจปะการังบนพื้นที่ "แหลมพระนาง-ไร่เล" แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จ.กระบี่

21 มกราคม 2562

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง สำรวจแนวปะการังฟื้นตัวที่บริเวณหาดไร่เลตะวันออก และเกาะรังนก พบว่า แนวปะการังมีการฟื้นตัวที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ โดยแนวปะการังนี้ ส่วนใหญ่เป็นปะการังที่มีความทนทานต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ำทั้งน้ำขุ่นและน้ำเค็ม และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ซึ่งจากการฟื้นตัวของแนวปะการังในแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็นความพยายามของผู้ประกอบการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะมีการพัฒนาชายฝั่งในหลากหลายมิติ

 


โครงการป่าครอบครัว "บ้านมะกะโท" ถ่ายทอดองค์ความรู้ "ปรุงดินปลูกกล้า" สร้างความเข้าใจเรื่องการปลูกต้นไม้

21 พฤศจิกายน 2561

        มูลนิธิเอ็นไลฟ จัดกิจกรรมเพาะกล้า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานกบินทร์บุรี และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด โรงไฟฟ้าสระบุรี ซึ่งในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ได้เพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ได้แก่  ต้นแดง ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่าแต้ ต้นโมกมัน ต้นกรวย ต้นสมอพิเภก ต้นชิงชัน ต้นพะยูง ต้นกาแฟโรบัสต้า โดยได้รับคำแนะนำจาก คุณธราดล ทันด่วน หรือครูต้อ ที่ปรึกษางานต้นไม้ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ มาให้คำแนะการเพาะเมล็ดอย่างถูกวิธี รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปรุงดินเพื่อการเพาะปลูกต้นไม้ โดย คุณพรสันต์ ชูเทพ ผู้จัดการโครงการป่าครอบครัว "บ้านมะกะโท" ได้ให้คำแนะนำว่า หากจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ใด ควรจะนำดินในพื้นที่นั้นมาเป็นส่วนผสม เพื่อให้ต้นไม้ได้ทำความคุ้นเคยกับสภาพดิน และสามารถเจริญเติบโตงอกงามได้ดี

        ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ไม้ที่ชาวพรีเมียร์ได้ร่วมกันเพาะ ทั้ง 3 ที่ โดยมีพนักงานร่วมกิจกรรมกว่า 300 คนเพื่อที่จะร่วมกันสร้างป่าครอบครัวนั้น ได้นำไปฟูมฟักที่เรือนเพาะชำในโครงการป่าครอบครัว "บ้านมะกะโท" ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 


มูลนิธิเอ็นไลฟ สานต่องานเทศกาลทำดีหวังผล 2018 สร้าง Active Citizen

29 กันยายน 2561

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิเอ็นไลฟ ในฐานะองค์กรตัวกลางภาคีพาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม งานเทศกาลทำดีหวังผล (Good Society Expo 2018) สานต่อพันธกิจในการสร้าง Active Citizen โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมนำอาสาผู้เข้าร่วมงานในเทศกาลทำดีหวังผล 2018 เมื่อกลางเดือนกันยายน พร้อมด้วยอาสาชาวพรีเมียร์ มาร่วมลงมือลงแรงปลูกต้นไม้ตามเป้าหมาย
        เริ่มจากที่ทุกคนได้ร่วมมือกันลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ระหว่างการจัดที่ผ่านมา โดยได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสานต่องานสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นชัยพฤกษ์ ต้นยางนา ต้นแคนา ต้นสะเดา ต้นตะเคียนทอง ต้นมะขวิด ต้นพะยูง ต้นพะยอม ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งในอนาคตต้นราชพฤกษ์จะเป็น Signature ของซอยราชพฤกษ์ ที่จะประกอบกันเป็นพื้นที่ป่ากลุ่มแรกที่พวกเราได้ร่วมมือกันปลูกในพื้นที่ “บ้านมะกะโท” โครงการป่าครอบครัว ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

อ่านต่อ (read more) ...


เทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2018

13-16 กันยายน 2561

        การจัดงานเทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2018 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 พาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีภาคสังคมและภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ SEP Academy ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ซีพีออลล์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และองค์กรตัวกลาง มูลนิธิเอ็นไลฟ ที่ร่วมกันดำเนินการในพาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้นำเสนอเรื่องของการลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ภายในงานมีกิจกรรม Workshop แบบกรีนๆ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในแก้วกาแฟ การทำ Ecobrick การทำเครื่องดนตรีจากขยะ การประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติ
        นอกจากนี้ ยังมีภาคีที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะพลาสติก ที่สามารถทำได้ในหลากหลายวิธีการ ตามความถนัดของแต่ละภาคี ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อาทิ โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนวัดบางกระสอบ, เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กลุ่มทะเลจร, Trash Hero, EcoLife, ผักDone เป็นต้น ซึ่งตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน ได้มีการรณรงค์ร่วมกันลดการใช้พลาสติก ได้มากกว่า 3,000 ชิ้น ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 32 ต้น

 

อ่านต่อ (read more) ...


เทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่

4-7 เมษายน 2561

        นักกีฬาดาวรุ่งจากทีมกระบี่ และทีมราชนาวี คว้าชัย ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ ปี 2561 การแข่งขันเทศกาลกีฬาทางจังหวัดกระบี่ ปี 2561 (Krabi Water Sport Festival 2018) ที่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2561 ที่อ่าวท่าเลน อ่าวนาง ลานปูดำ ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักกีฬา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายในหลากหลายประเภท รวมถึงกีฬาชนิดใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาในปีนี้เป็นปีแรก อย่างกรรเชียงบก (Indoor Rowing) และ Stand Up Paddling (SUP)
        สำหรับรายการการแข่งขันที่เป็นรายการที่ไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ คือ การแข่งขันรายการซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเรือซีคยัค 1 ที่นั่ง ระยะทาง 22 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทชายเดี่ยว ได้แก่ นายวินัย ช้างน้ำ จากทีมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายกระบี่ สถิติ 1.52.48 ชั่วโมง ในส่วนของหญิงเดี่ยว ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ มีโพธิ์ จากทีมเรือพายราชนาวี สถิติ 2.37.37 ชั่วโมง และการแข่งขันรายการไทยแลนด์โอเพ่น ประเภทเรือเซิฟสกี ระยะทาง 42.5 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขันได้แก่ นายจุลจิต เพ็ชรไทย จากทีมเรือพายราชนาวี ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้ ผู้ชนะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

อ่านต่อ (read more) ...


มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมจัดพาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันแสดงพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

9-11 มิถุนายน 2560

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO, มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนมุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยนำเสนอประเด็นสำคัญ “คุณเท่านั้นที่ทำได้” มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากทุกการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง การรับประทานอาหาร และการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีส่วนช่วยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นอาสารักษ์โลก ทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ ใกล้ตัว

 

 

อ่านต่อ (read more)...


ทรัพยากรธรรมชาติกำลังขาดทุน   ถึงเวลา... ตอบแทนคุณระบบนิเวศ สู่เป้าหมายการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน

28 พฤษภาคม 2560

        จังหวัดกระบี่มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวกว่า 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 150 เกาะ และหมู่เกาะเหล่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก  ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้อย่างดี  ทำให้การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี  โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 4 รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี  โดยในปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 84,886 ล้านบาท และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดกระบี่ถึง 5,778,898 คน แต่ทว่ามูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยว และ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนั้น  กลับส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เกิดปัญหามลภาวะ ขยะ น้้าเสีย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

อ่านต่อ (read more)


การจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาเรือพายเยาวชน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1

20 พฤษภาคม–20 มิถุนายน 2560

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่   จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเรือพายเยาวชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1  20 พ.ค. – 20 มิ.ย. 60 นี้ เสริมสร้างทักษะกีฬาเรือพายให้เยาวชน พร้อมปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

อ่านต่อ (read more) 


การประชุมจุดประกายขยายแนวคิด Start Up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน

24  พฤษภาคม 2560

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และจังหวัดกระบี่ จัดประชุมทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่  จุดประกายขยายแนวคิด “Start Up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน”

อ่านต่อ (read more)


งานถนนปันกัน ตอน อาสามาปัน ปีที่ 4

30–31 พฤษภาคม 2558, ห้างสรรพสินค้า The Ninth พระราม 9, กรุงเทพมหานคร

        จากแนวคิดของการอาสามาปันสินค้าเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ จนกลายมาเป็น “งานถนนปันกัน ตอน อาสามาปัน ปีที่ 4” ซึ่งได้รับการตอบรับจากอาสาสมัครนักปันจำนวนมาก สมัครเข้ามาเพื่อออกร้านขายสินค้าและทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้ามือสอง กิจกรรมดูดวง เล่นเกมส์ ร้านขนมไทย และเครื่องดื่ม ต่างๆ เหล่านี้เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสังคมจิตอาสาของคนรุ่นใหม่

อ่านต่อ (read more)


กิจกรรมปล่อยหอยชักตีน ณ บ้านหลังเกาะ จ.กระบี่

7 เมษายน 2558

        ด้วยความร่วมมือของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ และชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ ต. เกาะศรีบอยา อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ จัดกิจกรรมปล่อยลูกหอยชักตีนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ จำนวน 40,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณแปลงอนุรักษ์หอยชักตีนบ้านหลังเกาะ เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์หอยชักตีน สัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดกระบี่

อ่านต่อ (read more)


มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมงาม "คนไทยขอมือหน่อยครั้งที่ 2 

17-18 มกราคม 2558

        งาน " คนไทยขอมือหน่อยครั้งที่ 2 " ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีองค์กรและเครือข่ายจิตอาสาทั้งภาคธุรกิจและสังคมร่วมออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสังคมจิตอาสา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อ่านต่อ (read more)

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี