มูลนิธิเอ็นไลฟ สานต่องานเทศกาลทำดีหวังผล 2018 สร้าง Active Citizen

29 กันยายน 2561

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิเอ็นไลฟ ในฐานะองค์กรตัวกลางภาคีพาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม งานเทศกาลทำดีหวังผล (Good Society Expo 2018) สานต่อพันธกิจในการสร้าง Active Citizen โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมนำอาสาผู้เข้าร่วมงานในเทศกาลทำดีหวังผล 2018 เมื่อกลางเดือนกันยายน พร้อมด้วยอาสาชาวพรีเมียร์ มาร่วมลงมือลงแรงปลูกต้นไม้ตามเป้าหมาย 
        เริ่มจากที่ทุกคนได้ร่วมมือกันลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ระหว่างการจัดที่ผ่านมา โดยได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสานต่องานสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นชัยพฤกษ์ ต้นยางนา ต้นแคนา ต้นสะเดา ต้นตะเคียนทอง ต้นมะขวิด ต้นพะยูง ต้นพะยอม ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งในอนาคตต้นราชพฤกษ์จะเป็น Signature ของซอยราชพฤกษ์ ที่จะประกอบกันเป็นพื้นที่ป่ากลุ่มแรกที่พวกเราได้ร่วมมือกันปลูกในพื้นที่ “บ้านมะกะโท” โครงการป่าครอบครัว ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

        กิจกรรมปลูกต้นไม้นี้ มีตัวแทนจาก บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด, บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด รวมกันกว่า 60 คน และยังมีอาสาที่ร่วมลงชื่อภายในงาน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ด้วย

        สำหรับการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้เผยแพร่เคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ให้มีการเติบโตที่ดี โดยการใช้กระดาษลังคลุมโคนต้นไม้ เพื่อช่วยเก็บกักความชื้น และลดการเกิดวัชพืชบริเวณรอบต้นไม้ ซึ่งจะทำให้อัตราการรอดของต้นไม้มีสูงมากขึ้น โดยในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ มูลนิธิเอ็นไลฟ และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จะมีการลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจวัดผลอัตรารอดของต้นไม้ในแปลงนี้
        มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อชวนคนไทยทุกคนในการที่จะดำรงไว้ซึ่งผืนป่า ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ ผ่านกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง “บ้านมะกะโท” โครงการป่าครอบครัว โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการคือ กรมป่าไม้ สำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด และชุมชน ต. ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี