เทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2018

13-16 กันยายน 2561

        การจัดงานเทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2018 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 พาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีภาคสังคมและภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ SEP Academy ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ซีพีออลล์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และองค์กรตัวกลาง มูลนิธิเอ็นไลฟ ที่ร่วมกันดำเนินการในพาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้นำเสนอเรื่องของการลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ภายในงานมีกิจกรรม Workshop แบบกรีนๆ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในแก้วกาแฟ การทำ Ecobrick การทำเครื่องดนตรีจากขยะ การประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติ
        นอกจากนี้ ยังมีภาคีที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะพลาสติก ที่สามารถทำได้ในหลากหลายวิธีการ ตามความถนัดของแต่ละภาคี ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อาทิ โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนวัดบางกระสอบ, เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กลุ่มทะเลจร, Trash Hero, EcoLife, ผักDone เป็นต้น ซึ่งตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน ได้มีการรณรงค์ร่วมกันลดการใช้พลาสติก ได้มากกว่า 3,000 ชิ้น ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 32 ต้น

"ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา"

 

 

World Cleanup Day 15 กันยายน

        กิจกรรมวัน World Cleanup Day 15 กันยายน ในวันนี้นั้น พาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม งานเทศกาลทำดีหวังผล (Good Society Expo 2018) ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร และกลุ่ม Trash Hero ได้มาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ พร้อมแนะวิธีที่เราสามารถจัดการขยะเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง โดยในการเก็บขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 คน บนระยะทางบนฟุตบาธ 500 เมตร ได้ปริมาณขยะ 11.5 กิโลกรัม โดยขยะของคนเมืองในส่วนใหญ่ตอนนี้คือ ก้นบุหรี่ และบางส่วนคือการทิ้งขยะไม่ถูกที่

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี