การแข่งขัน กระบี่ เอ็นไลฟ ซีคยัค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขันซีคยัค Asia Championship

      จังหวัดกระบี่และมูลนิธิเอ็นไลฟได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวในการรักษาและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีสมามเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นภาคีจัดกิจกรรม “การแข่งขันซีคยัคกระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขันซีคยัค Asia Championship อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการแข่งขันซีคยัคแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อปลุกจิตสำนึกในการรักษาและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับกรมประมง ปล่อยเต่าทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ เพื่อให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดี ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน

       ในปี พ.ศ. 2558 นั้น จะมีการจัดการแข่งขันซีคยัคกระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขันซีคยัค Asia Championship ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกระบี่ สำหรับข้อมูลการแข่งขันและรายละเอียดการรับสมัครสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krabienliveseakayak.com

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี