โครงการพัฒนาพื้นที่อ่าวไร่เลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยื

 

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งแหลมพระนางและอ่าวไร่เลเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทำให้หน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการและการพัฒนามากขึ้น

โครงการพัฒนาพื้นที่อ่าวไร่เลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกระบี่และมูลนิธิเอ็นไลฟ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการและธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้โดยการดำเนินงานดังนี้

- การวางแผนแม่บทเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

- การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

 

          : โครงการทำท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวไร่เลตะวันออก (อ่าวน้ำเมา)

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี