โครงการแหลมพระนาง-ไร่เลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

      พื้นที่บริเวณแหลมพระนาง ไร่เล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศสวยงามแปลกตาและมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ

     ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้แหลมพระนาง ไร่เล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลก มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว

    มูลนิธิเอ็นไลฟเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่แหลมพระนาง - ไร่เล เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไร่เล โดยมีการดำเนินงานและกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 

   -  การวางระบบการดูแลบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียเพื่อเป็นต้นแบบ 

   - การบริหารจัดการการจัดเก็บขยะบริเวณหาดไร่เล 

   - การวางทุ่นกำหนดเขตเดินเรือ และเป็นจุดผูกเรือเพื่อการจัดระเบียบการเข้า-ออก และจอดเรือบริเวณหาดพระนาง หาดน้ำเมา และหาดไร่เล 

   - การปรับปรุงทางเดินและไฟส่องสว่างบริเวณถ้ำพระนางเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

   - สร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณถ้ำพระนาง 

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี