โครงการอนุบาลเต่าทะเล

 

 

          ชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เหมาะแก่การขยายพันธุ์และอาศัยอยู่ของเต่าทะเลหลายชนิด การพัฒนาของการประมงและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่ออัตราการวางไข่และขยายพันธุ์ของเต่าทะเล นอกจากนี้ลูกเต่าทะเลที่เพิ่งฟักออกจากไข่และกลับลงสู่ทะเลอาจจะได้รับบาดเจ็บจากขยะทะเลและพฤติกรรมอื่นๆ  เช่น ติดในซากอวน โดนใบพัดเรือทำให้บาดเจ็บ กินเศษขยะเข้าไป ดังนั้นการเพาะพันธุ์เต่าทะเลและการอนุบาลเต่าทะเลพิการหรือบาดเจ็บก่อนปล่อยกลับสู่บ้านตามธรรมชาติ นอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอดของเต่าแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประชากรเต่าทะเลในฝั่งอันดามันได้อีกด้วย

 

          มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมมือกับกรมประมง กองทัพเรือและองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้จัดโครงการอนุบาลเต่าทะเล โดยดูแล อนุบาลเต่าทะเลพิการให้แข็งแรง ก่อนที่จะปล่อยกับไปสู่ทะเล เพื่อให้แน่ใจว่าเต่าพิการเหล่านั้นมีความโอกาสในการอยู่รอดและเติบโตจนสามารถสืบพันธุ์และวางไข่ได้ตามธรรมชาติ

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี