โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่

     เป็นโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำและพรรณพืชใต้ท้องทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมมือกับ จังหวัดกระบี่ กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

     โครงการนี้เป็นการจัดทำแนวปะดารังเทียมจากการวางเรือหลวงปลดประจำการจำนวน 4 ลำ คือ เรือหลวงเกล็ดแก้ว (บริเวณเกาะพีพีเล) เรือหลวงโกลัม เรือหลวงราวีและเรือหลวงตะลิบง (บริเวณ   เกาะยาวาซำ ตำบลอ่าวนาง) โดยได้ทำการวางเรือหลวงทั้ง 4 ลำ เมื่อเดือนเมษายนและสิงหาคม พ.ศ. 2557

     จากข้อมูลงานวิจัยพบว่า การจัดทำแนวปะการังเทียม เป็นการช่วยลดผลกระทบและความเสียหายต่อปะการังจากการดำน้ำของนักท่องเที่ยว ซึ่งการดำน้ำ 1 ครั้งนั้นมีโอกาสสัมผัสปะการังไม่น้อยกว่า 3 - 5 กิ่ง และเมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น ทำให้ปะการังไม่มีโอกาสฟื้นตัวตามธรรมชาติ

      โครงการจัดอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศดังนี้

         - ลดจำนวนเรือและความหนาแน่นของนักดำน้ำในบริเวณแหล่งดำน้ำปะการังตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ ลดความเสียหายของปะการังธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้แนวปะการังได้พักฟื้นตัวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

         - เพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของตัวอ่อนปะการัง

         - เพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และมีผลต่อจำนวนสัตว์ทะเลสำหรับการการทำประมงในบริเวณใกล้เคียง

         - เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใค้ท้องทะเลให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี