โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ บนพื้นที่แหลมพระนาง-ไร่เล

 

 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการบนพื้นที่ให้ดำเนินการพัฒนาบริเวณอ่าวไร่เลและแหลมพระนาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมดุลเพื่อการยกระดับมาตรฐาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โครงการที่มูลนิธิเอ็นไลฟได้ร่วมดำเนินงาน คือ การผลักดันให้ผู้ประกอบการบนพื้นที่ มีการจัดการเรื่องน้ำเสียโดยการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย, การจัดการขยะ, การจัดทำทุ่นชะลอความเร็วของเรือบริการท่องเที่ยว, ทุ่นและท่าเทียบเรือบริการท่องเที่ยว, การดูแลและฟื้นฟูแนวปะการัง และ การจัดอบรมหลักสูตร Kayak Safety ให้กับบุคลากรของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (หน่วยงานที่ดูแล รับผิดชอบในพื้นที่ฯ), บุคลากรของผู้ประกอบการและผู้ประกอบการรายย่อย ด้านให้บริการเช่าเรือคยัค เพื่อการดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตของนักท่องเที่ยวในพื้นที่

 

ผลลัพธ์

  • ขยายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อบต.อ่าวนาง และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมดำเนินโครงการต่างๆ บนพื้นที่แหลมพระนาง-ไร่เล
  • มีกลุ่ม Kayak Safety จากบุคลากรของผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ประกอบการให้เช่าเรือคยัค และเจ้าหน้าที่อุทยาน รวม 34 คน เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยว

 

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี