โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยผ่านกิจกรรมเทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่

 

 

เป็นโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาทางน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ คือกีฬาพายเรือคยัค ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นกีฬาทางน้ำที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาทางน้ำของเยาวชนในจังหวัดกระบี่อีกด้วย

กิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการมาตังแต่ปี 2555  และปัจจุบันได้ถูกบรรจุในปฎิทินท่องเที่ยวประจำปี ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ผลลัพธ์

  • ขยายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นให้สามารถจัดการจัดการแข่งขันในประเภทนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้กำหนดเป็นปฏิทินกิจกรรมประจำปี ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน ของทุกปีเป็นการแข่งขันประเภทนักท่องเที่ยว ที่อ่าวท่าเลน จำนวน 82 คน

 

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี